Capital Insurance Stockholm AB
Box 3052, 103 61 Stockholm

Telefon:  xx08 - 410 400 11
Fax:08 - 410 400 18
E-mail: ledning@capitalinsurance.se

Om ossAffärsidé & MålJuridisk InformationFörsäkringarKontakt


Bolaget Capital Insurance Stockholm AB är registrerat som försäkringsförmedlings-verksamhet hos:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-184 000, Fax: 060-129 840
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Capital Insurance Stockholm AB innehar en ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Stockholm, 173 82 Stockholm


 


Capital Insurance Stockholm AB © 2009 |Hantering av personuppgifter